Vluchtelingen

Vluchtelingen en de druk op de huurwoningen en de zorg

Veel gehoorde kreten zijn dat de vluchtelingen onze woningen krijgen waardoor wij, de huidige Ne­der­lan­ders, nog langer op een woning moeten wachten. Ook hoor je dat de vluchtelingen zoveel kosten dat we onze bejaarden in verzorgingshuizen nauwelijks nog fatsoenlijke zorg kunnen bieden!
Een nader onderzoek, dat hieronder te lezen is, laat echter zien dat er van deze stellingen niets klopt. Zwakkere groepen in de samenleving worden op deze manier tegen elkaar uitgespeeld: verdeel en heers!
Dit zijn zieke, misselijkmakende politieke spelletjes!

Vluchtelingen en huurwoningen

Erkende vluchtelingen zijn daarmee Nederlanders en hebben net als andere Nederlanders met een urgentie-verklaring voorrang bij het verkrijgen van sociale huurwoningen. Er is echter een tekort aan sociale huurwoningen en daarom zijn er zijn lange wachtrijen.
Daar krijgen dan dus die vluchtelingen de schuld van.

In 2014 kregen 18.620 asielzoekers een verblijfsvergunning (CBS) en daarmee een urgentie voor een sociale huurwoning.
In 2014 zijn er zijn in Nederland 2,4 miljoen sociale huurwoningen.
Een eenvoudig rekensommetje leert dan dat deze 18.620 vluchtelingen zo'n 0,75% van die 2,4 miljoen woningen per jaar toegewezen krijgen.
Dat is dus minder dan 1% !!! We wisten tot in 2016 niet hoeveel mensen er landelijk gezien op een woning wachten, dat werd niet bijgehouden! De Woonbond meld in mei 2016 dat er nu voor het eerst onderzoek is gedaan naar hoeveel mensen er op een huurwoning wachten. Het rapport geeft echter geen landelijke cijfers, maar kijkt naar verschillende regio's. Het overheidsrapport vermeld dat in de regio Amsterdam, Haaglanden en de Rijnmond totaal zo'n 587.137 wo­ning­zoe­ken­den ingeschreven stonden. Dat maakt het landelijke aantal van 18.620 vluchtelingen 3,1% van het aantal woningzoekenden in deze drie regio's!, landelijk gezien zal het percentage vluchtelingen van het totale aantal woningzoekenden dus minder dan 1% zijn.
Dus die langere wachtlijsten worden in ieder geval niet door de vluchtelingen veroorzaakt.

Dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen langer zijn geworden heeft dan ook een andere oorzaak. In 2013 waren er in Nederland totaal 374 woningbouwcorporaties die totaal 2.481.520 huurwoningen hadden, dat was in 2014 verminderd naar 363 woningbouwcorporaties die samen totaal 2.476.770 huurwoningen hadden, bijna 5000 huur­wo­nin­gen minder in één jaar tijd (zie Aedes.nl).
Het aantal huurwoningen dat beschikbaar is verminderd dus terwijl er ieder jaar meer mensen een huurwoning zoeken!

Woningbouwcorporaties moeten sinds 2013 ook een ver­huur­ders­hef­fing betalen wat in 2017 maar liefst 1,7 miljard voor de schatkist moet gaan opbrengen. Daarbij zijn in 1997 de objectsubsidies afgeschaft, waardoor de woningbouwcorporaties minder sociale huurwoningen zijn gaan bouwen. Tevens zijn de woningbouwcorporaties sociale huurwoningen gaan verkopen om alle kosten te kunnen blijven dekken. Sociale huurwoningen die leeg kwamen werden opgeknapt en meteen fors duurder weer verhuurd, waardoor er steeds minder betaalbare huurwoningen kwamen (zie: Volkskrant en Joop.nl).

Wanneer we de cijfers zo bekijken zijn het dus niet de vluchtelingen die het probleem met de sociale huurwoningen veroorzaken maar is het beleid van het kabinet het probleem en maken de vluchtelingen dit probleem nog geen 1% erger!


Vluchtelingen en de kosten van de zorg

Dat bejaarden in verpleeghuizen in hun eigen ontlasting moeten zitten omdat er niet genoeg personeel is om te helpen vanwege be­zui­nig­in­gen zou mede veroorzaakt worden door de kosten voor de vluch­te­lin­gen.
In 2014 gaf de overheid 95 miljard euro uit aan de zorg.
In 2015 gaf de overheid slechts 0,8% meer uit aan de zorg dan in 2014 (bron: CBS), dus ruim 95 miljard euro. De zorgkosten van asielzoekers bedroegen in 2015 zo´n 70 miljoen euro.
Dat lijkt een groot bedrag maar dat is dus slechts 0,08% procent van de totale zorgkosten over 2015. In 2016 zijn er echter meer asiel­zoe­kers waardoor de zorgkosten voor deze asielzoekers zal stijgen naar 130 miljoen euro, dus bijna een verdubbeling van de kosten.
Doch die 130 miljoen euro zijn dan nog altijd slechts 0,14% van 95 miljard euro! De spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat!

Dat de zorgkosten voor de asielzoekers de zorg in de bejaarden- en verpleeghuizen onder druk zou zetten is dus volslagen onzin.
Sinds in 2006 het ziekenfonds door het kabinet werd afgeschaft zijn de zorgkosten gestegen van 48,3 miljard in 2006 (CBS) naar 95 miljard in 2015 (CBS) en is de premie die men zelf voor de zorgverzekering moet betalen drie keer zo duur geworden!
Dat is toch iets meer dan de 0,14% zorgkosten voor asielzoekers en vluchtelingen zou ik zeggen!!!

Met de stijging van de kosten in de zorg hebben de vluchtelingen niets te maken! De stijging van de kosten in de zorg heeft wel te maken met de liberalisering van de zorg en de marktwerking in de zorg.
De verschillende lagen managers en topmanagers in de zorg zijn ook een behoorlijke kostenpost.
De zorg draait nu voornamelijk om geld, om winst maken en minder om de mensen, om het geven van goede zorg...

Huurwoningen en de kosten van de zorg

De informatie in dit artikeltje laat zien dat de vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen totaal geen invloed hebben (althans minder dan 1%) op de wachtlijsten voor huurwoningen en de problemen in de zorg. Deze problemen komen geheel voor de rekening van het beleid van onze regering; oorzaken zijn o.a. de marktwerking en dure managers! Vluchtelingen, zorgbehoevenden en woning­zoe­ken­den tegen elkaar uitspelen is een ziek verdeel en heers spelletje van politici waarvan we nu weten dat daar totaal niets van klopt!
Deze onjuiste voorstelling van zaken is hiermee dan ook bestreden!